Jubilejne nagrade za člane sindikata v javnem sektorju

Navodilo za vnos novih vrst obračuna za izplačilo jubilejnih nagrad za člane sindikata v javnem sektorju

Jubilejne nagrade za člana sindikata v JS

Natisni