Analiza obračunskih podatkov

Podatke o koristnikih, strankah, storitvah in koriščenih storitvah lahko v program OST analiziramo preko OLAP komponente. Na tej analizi dobite podatke Vrednost z davkom, Doplačilo in Za plačilo za vsakega posameznika, ki mu je bila storitev zaračunana.

Analizo je mogoče tudi dopolniti z razpoložljivimi podatki, ki so nanizani nad preglednico. Tako pripravljeno analizo lahko tudi shranite in kasneje kadarkoli uporabite.

Natisni