Vnos novega dokazila

·      Šifra in naziv dokazila – vpišemo šifro in kratek naziv dokazila.

·      Izjava – Da, če se dokazilo smatra kot izjava in se ga uvrsti v tipsko izjavo o izpolnjevanju pogojev, če se ga vedno izpiše na izjavi o izpolnjevanju pogojev, sicer Ne.

·      Besedilo izjave – vpiše se besedilo izjave, ki bo razumljiva za ponudnika.

·      Opis dokazila – daljši opis dokazila, kje se dokazilo dobi, in kakšne vrste dokazil potrebuje ponudnik, če je le teh več

·      Zahtevana dokazila – če pa za posamezno dokazilo zahtevate podroben dokaz, le tega navedete kot dejanska zahtevana dokazila (npr. za dokazovanje finančne sposobnosti: BON-1, …).

Natisni