Brisanje

Na preglednici Poraba - sestavine označimo sestavino, ki jo želimo brisati. Z  (Briši zapis) ali Delete aktiviramo okno Potrdi.

 

 

Natisni