Zaloge

Na zavihku Zaloge (Alt Z) vnašamo podatke artikla, ki so pomembni pri vodenju zalog.

Zaloge po serijah - vpišemo oziroma s klikom na gumb  izberemo uporabo sarž/serijskih številk. Poleg »Da« in »Ne« imamo na razpolago tudi izbor »Samo sledljivost«, ki pomeni, da na prejemni strani ne bomo vnašali serij, uporaba šarž/serijskih številk je samo na izdajni strani.

Dnevi za opozorilo – vnese se koliko dni prej nas začne opozarjati, da bo potekla serija. Podatek uporablja NDK.

Obvezno vzorčenje – Podatek je možno vnašati, če se artiklu vodijo zaloge po serijah »Zaloge po serijah = Da«.

Stalna cena – vpišemo stalno ceno.

Odvisni stroški - vpišemo ali izberemo šifro odvisnega strsška iz šifranta odvisnih stroškov. Na tem mestu lahko konsignante tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. V šifrantu odvisnih stroškov lahko dodelimo % dodatkov, ki posledično v proizvodnji korigirajo lastno ceno izdelka.

Kalo – vpišemo ali izberemo šifro kala iz šifranta skupin za kalo.

Dodatek za prenos – vpišemo ali izberemo šifro dodatka za prenos iz šifranta dodatkov.

Konsignant - vpišemo šifro konsignanta oziroma jo poiščemo v šifrantu Preglednica strank. Vnesena stranka mora biti dobavitelj (zavihek Splošni podatki – polje Vrsta stranke, označimo da stranka predstavlja dobavitelja). Na tem mestu lahko konsignante tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Dobavitelj - vpišemo šifro dobavitelja oziroma jo poiščemo v šifrantu Preglednica strank. Vnesena stranka mora biti dobavitelj (zavihek Splošni podatki – polje Vrsta stranke), kjer označimo da stranka predstavlja dobavitelja). Na tem mestu lahko dobavitelje tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Proizvajalec - vpišemo šifro proizvajalca oziroma jo poiščemo v šifrantu Preglednica strank. Na tem mestu lahko proizvajalce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Skupina predloga – na posamezen artikel lahko določimo skupino predlogov, katere se uporablja pri množičnem vnosu serij. Če se artiklu vodi zaloga po serijah in želimo imeti predpripravljene predloge serij, lahko te prodloge uporabimo pri prejemih takih artiklov. Tako nam program na prejemu pripravi vrstice iz teh predlogov.

Natisni