Proizvodne cene

Izpis je namenjen prikazu količine in vrednosti (cene) prejema posameznega izdelka v materialnem skladiščnem poslovanju v določenem obdobju ter stroškov, ki so bili v tem obdobju zajeti v delovnih nalogih na katerih se je izdelek pojavljal. Izpis prikaže tudi kakšna naj bi bila proizvodna cena tega izdelka tako, da količino izdelka iz prejemov MSP podeli s stroški izdelka v delovnih nalogih. Poleg prikaza po izdelku izpis omogoča tudi prikaz po stroškovnih mestih in nosilcih.

Izpis je namenjen tistim uporabnikom, ki prejema izdelkov vršijo po neki v naprej dogovorjeni ceni v materialnem skladiščnem poslovanju, v delovnih nalogih pa samo spremljajo stroške (porabljen material, delo, stroje, ostale stroške). Tako lahko za določeno obdobje primerjajo kako dejanska cena odstopa od v naprej določene cene.

 

V primeru na sliki so prikazani izbirni pogoji nastavitve izpisa:

·      Datum od do  – izberemo datumsko razdobje za katerega ugotavljamo proizvodne cene (upoštevali se bodo prejemi z datumom znotraj izbranega razpona ter delovni nalogi z datumom zaključka znotraj izbranega razpona).

·      Knjiga DN od do – vpišemo (izberemo) knjige delovnih nalogov v katerih kontroliramo stroške.

·      Številka DN od do – vpišemo (izberemo) razpon številk delovnih nalogo za katere kontroliramo stroške. Izbor je možen le, če je knjiga DN izpolnjena in je knjiga DN od enaka knjigi DN do.

·      VP prejema od do – vpišemo (izberemo) vrste prometa prejema materialnega skladiščnega poslovanja v katerih ugotavljamo prejem izdelkov (SM ali SN).

·      Številka prejema od do – vpišemo (izberemo) razpon številk prejemov v katerih ugotavljamo prejem izdelkov (SM ali SN). Izbor je možen le, če je VP prejema izpolnjena in je VP prejema od enaka VP prejema do.

·      Skladišče od do – vnesemo (izberemo) šifre skladišč v katerih upoštevamo prejeme materialnega skladiščnega poslovanja.

·      Izdelek od do – vnesemo (izberemo) šifre izdelkov za katere ugotavljamo proizvodne cene.

·      Skupina izdelka od do – izberemo razpon skupin izdelka za katere ugotavljamo proizvodne cene.

·      Šifra oddelka od do – izberemo razpon oddelkov izdelka za katere ugotavljamo proizvodne cene.

·      Klasifikacijska šifra od do – izberemo razpon klasifikacij izdelka razpon skupin izdelka za katere ugotavljamo proizvodne cene.

·      Stroškovno mesto od do – izberemo razpon stroškovnih mest za katera ugotavljamo proizvodne cene.

·      Stroškovni nosilec od do – izberemo razpon stroškovnih nosilcev za katere ugotavljamo proizvodne cene.

·      Prikaži po – izberemo po čemu se prikažejo proizvodne cene (po izdelku, po stroškovnem mestu ali po stroškovnem nosilcu)

·      Uredi po – izberemo kako naj bodo podatki v izpisu razvrščeni (po šifri ali po nazivu).

·      Šifra skladišča – izberemo skladišča v katerih se kontrolira razpoložljivost zalog.

·      Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.

·      Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

Z gumbom   (Alt + L) pripravimo izpis v tabeli:

 

 

Preglednica nam za vsak izdelek (SM ali SN) prikaže naslednje podatke:

·      Podatki o izdelku (SM, SN) –  kot so šifra in naziv in enota mere.

·      Prejeta količina – količina izdelka (SM, SN) prejeta v prejemih materialnega skladiščnega poslovanja.

·      Prejeta vrednost – vrednost prejeteg izdelka (SM, SN) v prejemih materialnega skladiščnega poslovanja.

·      Cena prejema – vrednost prejema / količina prejema

·      Stroški po DN – lastna vrednost delovnih nalogov za izdelek (SM, SN).

·      Cena po DN – stroški po DN / količina prejema.

·      Razlika cena – cena po DN – cena prejema

·      Razlika vrednost – razlika cena * prejeta količina

 

Z gumbom   (Alt + T) pripravimo izpis na tiskalnik. Vsebina izpisa je enaka vsebini preglednice.

Natisni