Plan po kontih

Plan po kontih je varianta vnosa letnega plana neodvisno od šifre izkaza. Vnsen letni plan se bo po mesecih razdelil v obdelavi Delitev plana glede na ključ delitve plana po mesecih ali na dvanajstine v primeru, da ključa delitve pri vnosu ne vpišemo. Plan se bo pripravil v izkazih, ki imajo v šifrantu izbiro Planiramo po analitiki = kontih (KT ) .

 

 

Zaslon za vnos letnega plana po kontu

 

·      Obdobje  – letni plan vnesemo obvezno v obdobje 00 .

·      Konto – izberemo ali vpišemo konto iz šifranta kontov. Vnašamo lahko samo šifro aktivnega konta (stran knjiženja v šifratu kontu ni »N«).

·      Stranka, SM, SN, Referent, Nalog – polja so na voljo za vnos, če je konto označen kot stroškovni in ima izbrano ustrezno analitiko.

·      Ključ delitve – ponudi se iz polja nad preglednico. Izberemo lahko poljubni ključ ali pustimo polje prazno. V tem primeru se bo letni plan, pri delitvi plana, razporedil po mesecih po dvanajstinah.

·      Znesek – vnos zneska letnega plana.

·      Stran B/D – Izberemo stran planiranega zneska Breme ali Dobro.

·      Opomba – poljuben, neobvezen vnos.

Natisni