Gumb Tiskaj (prejem)

Prejem tiskamo tako, da najprej v preglednici Promet označimo izbrani prejem. Ob kliku na gumb  - Tiskaj (Alt T) se odpre okno Izpisi, kjer izpisujemo prejemnico - Prejemnica številka: šifra vrste prometa, številka prejema in leto prejema.

Ob novi instalaciji imamo v preglednici pet že pripravljenih vzorcev (Prejemnica, Nivelacija, Prejemnica z ne odbitim DDV, Prevzemni list trgovine na debelo, Zapisnik o spremembi cen v trgovini na debelo) na podlagi katerih si lahko sami oblikujemo želeni izpis. Postavimo se na enega izmed izpisov (tistega, ki ga želimo imeti kot vzorec za nov izpis) in ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Izpisi, kamor vpišemo naziv novega izpisa in število kopij, ki jih želimo tiskati.

Lastne izpise lahko s klikom na gumb  - Oblikuj (Alt O) tudi oblikujemo. Prikaže se izpis nastavitev, ki ga lahko po želji spreminjamo.

S klikom na gumb  - Predogled (Alt P) se izpis prikaže na ekran in ga na tem mestu lahko natisnemo.

S klikom na gumb  - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje dokumenta prejema.

Ob kliku na gumb  - Popravi zapis (Enter) lahko naziv izpisa in število kopšij spreminjamo.

Ob kliku na gumb  - Briši zapis (Delete) lahko izpis brišemo. Brišemo lahko le lastne izpise. Pri brisanju novih izpisov se odpre okno Potrdi

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo.

Natisni