Zavihek - vrstice dokumenta

V ta zavihek vnašamo vrstice prejemka ali izdatka. Izpolniti moramo sledeče podatke:

·      Vrstica – program številči v okviru enega dokumneta zapise. V konkretnem primeru to pomeni, da za dokument vnašamo prvo vrstico.

·      OCR- polje je aktivno, če obstajajo podatki v obdelavi Prejemek na podlagi OCR-a v Nastavitve, zavihek Splošno. S pomočjo čitalca OCR se v polju OCR odčitajo podatki posebne položnice. Na nivoju vrstice dokumenta uporabljamo čitalec OCR v primeru, da je stranka prišla plačati več različnih posebnih položnic. Na podlagi pozicije in dolžine posameznega podatka iz Nastavitev, se podatki Stranka, Znesek in Veza prenesejo v ustrezna polja v vrstici dokumenta. Sklic je podatek o računu. Le-tega bo program poiskal v prometni bazi dvostavnega knjigovodstva in pri obdelavi Prenos v DK poskrbel, da bo pripravljeno plačilo po sklicu zaprlo račun.

·      Veza – v polju veza je omogočeno listanje odprtih postavk iz Dvostavnega knjigovodstva. V primeru, da izberemo iz preglednice odprtih dokumentov račun, ki ga želimo zapirati, se nam v polje veza vpiše številka izbranega dokumenta. Na podlagi izbrane veze se izpolnijo tudi polja Prejemek/Izdatek, Vrednost enote EUR in Vrednost EUR, ki pa jih lahko potrdimo ali spremenimo. Vezno številko dokumenta lahko tudi sami vpišemo ali pustimo prazno.

·      Prejemek/Izdatek – iz šifranta Vrste prejemkov in izdatkov izberemo enega izmed prejemkov ali izdatkov. V primeru, da smo v splošnem delu ali v predhodnji vrstici izbrali Vezo, potem program na podlagi podatka Konto GK iz Vrste prejemkov/izdatkov, sam predlaga  Prejemek/izdatek.

·      Količina – količino prejemka ali izdatka. Npr. če delavec plačuje malico, lahko z enim prejemkom vnesemo malico za cel mesec. V tem primeru bi vnesli pod količino 30, v polje vrednostne enote pa vrednost ene enote.

·      Vrednost enote EUR – v primeru da smo v šifrantu Vrste prejemkov in izdatkov določenemu prejemku ali izdatku izpolnili polje cena, se nam bo ta znesek predlagal na tem mestu. Če se s predlaganim zneskom strinjamo, ga lahko potrdimo, sicer ga lahko tudi popravimo.

·      Vrednost EUR – v to polje se vpiše vrednost, ki jo program izračuna tako, da pomnoži Količino z Vrednostjo enote v EUR.

·      Stroškovno mesto – iz šifranta izberemo ali vpišemo šifro stroškovnega mesta.

·      Stroškovni nosilec – iz šifranta izberemo ali vpišemo šifro stroškovnega nosilca.

·      Referent – iz šifranta izberemo ali vpišemo šifro referenta, na katerega se nanaša trenutni prejemek oziroma izdatek.

·      Delovni nalog – vpišemo poljuben tekst.

 

V ta zavihek lahko vnesemo poljubno število vrstic.

Natisni