Novosti Večnivojskega razpisa proizvodnje

S 1.1.2007 smo izboljšali proizvodni informacijski sistem. Glavne izboljšave:
Dopolnitve materialne sestavnice s podatki o količinskem izmetu, pripomočkom izračuna količine glede na podane dimenzije sestavine.

 • Popolna prenova tehnoloških postopkov. Vpeljava novih šifrantov strojev orodij in naprav, standardnih tehnoloških operacij in prenovo samih operacij tehnološkega postopka.
 • Možnost vnosa več delovnih koledarjev za različne dele podjetja.
 • Vzporedno označevanje/ločevanje različnih sistemov (knjig) delovnih nalogov z različnimi prednastavitvami.
 • Prenova zaključevanja delovnih nalogov (knjiženje v MSP) z možnostjo prijave dejanske porabe tudi sestavin, ki niso bile predvidene v sestavnici delovnega naloga ter možnostjo vnosa dejansko porabljenega časa.
 • Prenova sistema predkalkulacij, kalkulacij in pokalkulacij.
 • Prenova standardne dokumentacije povezane z delovnimi nalogi.
 • Prenova in dopolnitve na izpisih/poročilih modula VRP.
 • Naknadno usklajevanje proizvodnih cen izdelkov v zaključenih (knjiženih) delovnih nalogov glede na rezultate pokalkulacije.
 • Vpeljava varnostnega sistema v modul VRP.
 • Možnost vnosa materialne sestavnice direktno na vrstici naročila kupca (vključno s kalkulacijo prodajne cene).
 • Povezava naročil kupcev z delovnimi nalogi (avtomatsko razpisovanje delovnih nalogov; primerno za naročniško proizvodnjo).
 • Napoved zaloge artiklov z upoštevanjem vseh vrst nalogov (naročila kupcev, odpremni nalogi, naročila dobaviteljem, prevzemanja, delovni nalogi razpisa proizvodnje).
 • Nov programski modul za vnos opravljenega dela po delavcih s povezavo z delovnimi nalogi modula VRP ter modulom za obračun plač zaposlenim.

Natisni