verzija 2017.02.000

Obračun

  • Saldo, obresti...:
    • za vse, ki zaračunavate obresti kot vrstica na računu: dodana nova funkcionalnost, ki omogoča, da se iz zneska za obračun obresti posameznega računa, izloči znesek zaračunanih obresti. V ta nemne je dodana nova nastavitev "Izloči storitev za obresti iz glavnice". V tem primeru, da bo ta nova nastavitev izpolnjena, bo po kliku na Obračunaj za odprete račune v modulu Spremljanje plačil računov poiskal vrednost obresti, ki so bile zaračunane kot vrstica na računu in jih izločil iz zneska, od katerega se računajo obresti. 
    • gumb Tiskaj (enak izpis na Obračuni > Tiskaj > Obresti): urejen izpis tako, da so zneski obresti prikazani na 4 decimalna mesta
  • Zaključek: samo za uporabnike OST koda oskrbovanci: urejen prikaz zneska obresti

Natisni