Povezave

  • Nastavitve povezav naredimo tako, da ob odprtju nastavitev programa gremo na zavihek »Povezave«.

  • Podatki, ki si potrebni za vnos v nastavitve:

Številka uporabnika MSP – vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Materialno skladiščno poslovanje (MSP) oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko bi želeli avtomatsko knjižiti v MSP.

Številka uporabnika FAK -  vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Fakturiranje (FAK) oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko bi želeli avtomatsko knjižiti v FAK.

Številka uporabnika CS -  vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Carinsko skladišče (CS) oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko bi želeli avtomatsko knjižiti izdaje iz CS.

Številka uporabnika DK -  vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Dvostavno knjigovodstvo (DK) oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko bi želeli imeti pregled nad odprtimi postavkami določene stranke na naročilih kupcev.

Številka uporabnika TDR -  vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Trgovina na drobno (TDR) oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko bi želeli avtomatsko knjižiti prevzem v prejem TDR.

Številka šifranta za stranke – vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant strank z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

Številka šifranta za artikle - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant artiklov z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

Številka šifranta za konte - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant kontov z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

Številka šifranta za SM in SN - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

Številka šifranta za analitike - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant analitik z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen.

Številka uporabnika BP -  vpišemo šifro uporabnika za povezavo s programom Blagajniško poslovanje (BP) oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Šifro vpišemo samo v primeru, ko bi želeli naročilo kupca knjižiti v blagajno.

Natisni