verzija 2017.01.001

Vnosno okno: Za izdane račune odstranjena kontrola na vnos ID za DDV.

 

Natisni