Verzija 2019.06.002

  • Dodane naslednje API metode:
    • GetProjectWorkOrder – metoda za pridobivanje podatkov o delovnih nalogih
    • GetProjectWorkOrderDetails – metoda za pridobivanje podatkov o »zbirih« delovnih nalogov.

Natisni