Opisi

Možnost vnosa (izbire iz šifranta standardnih tekstov) teksta v glavi in nogi prejema.

Natisni