Verzija 2017.09.000 z dne 07.07.2017

  • Prijava terminov odsotnosti
    • Na seznamu zaposlenih bodo vidni samo tisti, za katere imamo pravico do prijave dopustov glede na organizacijsko strukturo.

Natisni