Dodajanje novih knjig dokumentov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Knjiga dokumentov, kamor vpišemo podatke o knjigi računa/predračuna.

·      Šifra - vpišemo šifro za novo vneseno knjigo dokumentov.

·      Naziv – vpišemo naziv knjige dokumentov

·      Tip dokumenta – vpišemo ali izberemo ali je knjiga dokumentov namenjena računom ali predračunom. Knjigam dokumentov, ki že imajo promet nastavitve ni možno spreminjati.

·      Predpona sklica – vpišemo številko med 0 in 99 ali pustimo prazno. Uporablja se pri pripravi sklica na številko za račune/predračune.

·      Vrsta izdaje MSP – vpišemo oziroma izberemo vrsto izdaje iz šifranta vrst prometa MSP. Podatek je možno vnašati, če je izbrana povezava z materialno skladiščnim poslovanjem MSP.

·      Skladišče – vpišemo oziroma izberemo skladišče iz šifranta skladišč MSP. Podatek je možno vnašati, če je izbrana povezava z materialno skladiščnim poslovanjem MSP.

·      Obvezen vnos – označimo, kateri od podatkov Dokument, Stroškovno mesto, Stroškovni nosilec, Referent, Delovni nalog in/ali Analitika iz glave dokumenta je pri uporabi te knjige obvezen.

·      Šifra blagajne – na posamezno knjigo računa lahko vežemo, da se zapiše v izbrano blagajno pri knjiženju v BP. Če tu ni tega podatka vzame iz nastavitev FAKturiranja v katero blagajno fakturiranja se bo knjižilo. Seveda je ta podatek aktualen, če se uporablja blagajniško poslovanje.

·      Vrsta blagajniškega prejemka - na posamezno knjigo računa lahko vežemo, da se zapiše v izbrani prejemek pri knjiženju v BP. Če tu ni tega podatka vzame iz nastavitev FAKturiranja kam se bo knjižilo. Seveda je ta podatek aktualen, če se uporablja blagajniško poslovanje

·      Ne knjiži DDV – če je izbrana ta kljukica se pri knjiženju v DDV ne knjiži podatek o DDVju. To velja samo ko se izvaža iz knjige računa, ki ima na tem mestu izbran ta podatek.

·      Privzet opis glave računa – vpišemo ali izberemo opis računa, ki se bo predlagala na račun, ko bomo izbrali stranko. Če je stranka v drugem jezikovnem področju kot opis potem se ne predlaga nič.

·      Privzet opis konca računa – vpišemo ali izberemo končnico računa, ki se bo predlagala na račun, ko bomo izbrali stranko. Če je stranka v drugem jezikovnem področju kot opis potem se ne predlaga nič.

·      Šifra privzete knjižne skupine – vpišemo ali izberemo knjižno skupino, ki se bo predlagala na račun, ko bomo izbrali stranko.

·      Interni promet DK – če je izbrana ta kljukica se pri knjiženju v DK zamenja Stroškovno mesto na kontu kupca s stroškovnim mestom iz nastavitev »Nastavitve SM« za stranko plačnika. To velja samo ko se izvaža iz knjige računa, ki ima na tem mestu izbran ta podatek.

·      Oznaka IRAC – vpišemo ali izberemo oznako IRAC, ki se bo vedno predlagala na račun.

·      Kontrola skupnega dolga – če je izbrana ta kljukica se pri potrditvi računa vrši kontrola na dolg + znesek trenutnega dokumenta.

·      Vrsta dokumenta – vpišemo ali izberemo Vrsto dokumenta ki se ob shranjevanju računa oz. predračuna v eRegistrator upoštevaj. Nastavitev je aktivna za vse z licenco za eRegistrator. da se ob shranjevanju računa oz. predračuna v eRegistrator upoštevajo nastavitve Vrste dokumenta iz izbrane knjige računa oz. predračuna.

 

V spodnjem delu je še gumb »Nastavitve knjiženja«, kjer se nastavi konte kam se bo kaj knjižilo. Nastavitve se nastavljajo enako, kot je to v Nastavitvah knjiženja v glavno knjigo za celotno FAKturiranje. Pri knjiženju program najprej pogleda ali obstajajo knjižne skupine, nato nastavitve knjiženja v posamezni knjigi dokumenta in nazadnje v nastavitve programa.

 

V spodnjem delu je še gumb »Nastavitve SM«, kjer se nastavi ustrezne povezave med plačnikom in stroškovnim mestom. Gumb je aktiven če je označen »Interni promet DK«.

Natisni