E-pošiljanje opominov

Za elektronsko pošiljanje opominov morajo biti izpolnjene tudi nastavitve modula DK na zavihku Opominjanje in nastavitve na operaterju(Administracija-Uporabnik in računalnik-Operaterji in gesla).

V preglednici opominov s klikom na ikono za Izvoz in izbiro E-pošiljanje opominov pridemo do naslednjega okna:

 

·      Za leto – predlaga se leto iz preglednice opominov.

·      Stranka od..do – vpišemo stranke za katere želimo poslati opomine.

·      Datum opomina od..do izberemo datum, za katere želimo pošiljati opomine.

·      Paket od..do – vpišemo katere pakete opominov želimo pošiljati.

·      Stopnja opomina od..do – izberemo katero stopnjo opomina želimo pošiljati.

·      Od številke opomina…do – izberemo katere številke opominov želimo pošiljati.

·      Nastavitve preglednice – izberemo v kolikor želimo natisniti vse opomine, ki smo jih predhodno prikazali v preglednici. Ob tej izbiri ostalih omejitev ne vpisujemo.

·      E-pošta v vednost – z izpolnitvijo tega polja dobi lastnik vnesenega e-naslova obvestilo in priponko z opominom v vednost, da so bili opomini poslani.

·      Zadeva – Kar se napiše v polje zadeva se vidi v elektronski pošti prejemnika opomina v polju zadeva.

·      Vsebina sporočila – Vsebina tega polja se prepiše v telo elektronskega sporočila.

Natisni