Verzija 2017.07 z dne 26.5.2017

  •  Knjiženje – delovni nalogi; na preglednico delovnih nalogov smo dodali kolono »dokumentacija«. V kolikor ima delovni nalog pripet vsaj en dokument (zavihek »Dokumenti« - ali na dokumentih naočnika, kooperanta, izdelka ali preko fascikla), se kolona prikaže kot »true« (kljukica) drugače kot »false« (prazno).
  • Knjiženje – delovni nalogi; na vnosno masko delovnega naloga (zavihek »splošno«) smo dodali nov podatek »Serijska št. od – do«. Podatek omogoča informativni vnos razpona serijskih številk izdelka, ki se izdeluje po delovnem nalogu. Podatek mora biti številčne oblike. Po vnosu začetne serijske številke (od) se končna serijska številka (do) predlaga sama (serijska številka od + razpisana količina izdelka).
  • Knjiženje – delovni nalogi; na izpisih delovnih nalogov na opciji »Pregled delovnih nalogov« smo med izbirne podatke izpisa dodali še možnost iskanja delovnega naloga po serijski številki. Iskanje se vrši glede na nov podatek na delovnem nalogu »Serijska št. od – do«.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na vnosni maski delovnega naloga (zavihek »splošno«) smo poleg polja »naročilo« dodali gumb (….) preko katerega lahko iz preglednice delovnih nalogov poiščemo nalog iz katerega želimo prenesti (kopirati) vsebino polja »naročilo«.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na vnosni maski delovnega naloga (zavihek »splošno«) smo dodali funkcijo (gumb) »Prenos na povezano«. Funkcija prenese določene podatke delovnega naloga (pričetek izdelave, rok izdelave, pričetek izdelave pri kooperantu, kooperanta, SM, SN, referent) na delovne naloge katerih izdelki imajo enako povezano šifro, kot izdelek naloga na katerem prožimo funkcijo in imajo enako vsebino v polju »Naročilo«. Preko »nastavitev« lahko določimo kateri podatki se prenašajo. Funkcijo lahko operaterju/skupini onemogočimo preko varnostnega sistema.
  • Knjiženje – delovni nalogi; dodan nov sistem avtomatskega dodeljevanja serij LLOSSSS. Pri čemer LL predstavlja zadnji dve cifri iz letnice roka izdelave delovnega naloga, O prvi znak iz opombe knjige delovnega naloga in SSSS štirimestno številko delovnega naloga. V šifrant serij se doda serija artikla. Poleg šifre se vpiše tudi naziv serije in rok trajanja. Naziv serije je enak nazivu izdelka. Rok trajanja pa se izračuna glede na dodatno lastnost »ROK« iz matičnih podatkov izdelka in roka izdelave delovnega naloga.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na izpisu delovnih nalogov dodana možnost iskanja vsebine polja »naročilo« iz preglednice delovnih nalogov.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na izpisu delovnih nalogov dodana možnost posebnega zbirnega izpisa naloga, ki na enem izpisu pod določenimi pogoji združuje več delovnih nalogov.

Natisni