Dodajanje zapisa v evidenco vlog

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Meniji, kamor vpišemo podatke o novem meniju posameznika:

·      Šifra otroka – vpišemo šifro posameznika, za katerega bomo vnašali meni, ki je različen od menija iz Nastavitev programa.

·      Šifra menija - vpišemo meni, ki ga bo posameznik koristil.

·      Datum začetka - vpišemo datum, od katerega dalje bo posameznik koristil izbrani meni.

·      Datum konca - vpišemo datum, do katerega bo posameznik koristil izbrani meni, oz. pustimo polje prazno.

Natisni