Uvoz obračunskih podatkov preko EMŠO

V program Obračun storitev lahko uvozimo podatke iz drugih programov, kjer se vodijo podatki o evidenci obrokov, na osnovi EMŠO številke učencev. To pomeni, da morajo imeti vsi učenci vneseno pravo EMŠO številko v drugem programu za evidenco obrokov  in v SAOP OST, če želimo, da bojo podatki pravilno preneseni v SAOP iz datotek, ki jih pripravite v drugih programih, kjer vodite evidenco obrokov.

Poleg EMŠO številke moramo urediti tudi podatke o plačnikih (mati, oče,…), kajti ti podatki se ne prenesejo avtomatsko in jih je potrebno urediti, če želimo, da se račun pripravi na pravo ime.

Za navodila za pravilno pripravo datotek v drugih programih se obrnite na te ponudnike evidence obrokov.

 

Npr. v Lopolisu morate poleg EMŠO številke vpisati tudi, katero šifro storitve uporabljamo v SAOP za določeno vrsto obroka v Lopolisu. V Lopolisu vnesemo šifro storitve v Abonentih na zavihku obroki.

 

V polje šifra vnesemo enako šifro kot je v SAOP Obračun storitev v šifrantih – storitve

Primer. Če imamo v SAOP za storitev dijaška malica pod šifro storitve 001 vnesemo v Lopolis v polje šifra: 001.

Ko imamo to urejeno lahko v Lopolisu naredimo izvoz v datoteko.

Natisni