Brisanje podatkov o predprejemih

Podatke o predračunu brišemo tako, da najprej v preglednici Predprejemi označimo izbrani predprejem, nato pa kliknemo na gumb  - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Brišemo lahko le podatke o predprejemih, ki niso bili knjiženi v prejem.

Natisni