Nastavitve izračuna

Odpre se preglednica vseh izvedenih obračunov uspešnosti. Nad preglednico je »filter« - vnos letnice obračuna za prikaz v preglednici.

 

 

Z dvoklikom na izbrani obračun se odpre okno s podatki izbranega obračuna, s tipko »Insert« ali  odpremo vnosno okno za dodajanje novega obračuna uspešnosti.  Za vsak izračun uspešnosti je potrebno vnesti osnovne nastavitve za izračun :

 

 

Naziv

Vsebina

Leto

Leto, na katerega se nanaša izračun uspešnosti, predlaga se tekoče leto

Zaporedna številka obračuna. Vsako leto se začne z 1, program sam povečuje zaporedno številko

Naziv

Vnese se poljubno besedilo, smiselno je, da se vpiše leto in mesec oziroma obdobje od -  do, če se izračun nanaša na več mesecev

Odstotek

Odstotek osnovnih plač zaposlenih, ki predstavlja »maso« sredstev za izplačilo uspešnosti. Program pri dodajanju novega izračuna predlaga 2.

Razdelek : Obdobje za izračun

Določimo obdobje obračunov od – do, iz katerih bo program zbral znesek plače za redne ure.  Ta znesek je v izračunu osnova za izračun zneska uspešnosti.

Od leto

Leto začetka obdobja

Od mesec

Prvi (začetni mesec) obdobja

Do leto

Leto konca obdobja

Do mesec

Zadnji(končni mesec) obdobja

Mesecev

Število mesecev se izračuna in predlaga

V tem razdelku je gumb   , s katerim lahko nastavimo nabor zaposlenih, za katere se izračuna uspešnost (več v nadaljevanju)

Razdelek : Zaključek in prenos

Podatki v tem razdelku se samo prikažejo, vnos ni mogoč

Zaključeno

Datum zaključka izračuna uspešnosti. Izpolni se, ko se z gumbom »Zaključi« izračun uspešnosti zaklene in spremembe izračuna niso več mogoče.

Prenos v obračun

Datum prenosa zneskov uspešnosti v obračuna plače.

 

Gumb  odpre vnosno preglednico z nazivi stroškovnih mest. Pri dodajanje novega izračuna predlaga vedno prazno preglednico, kar pomeni, da se v izračun upoštevajo vsi zaposleni (razen vodilnih delavcev).

 

 

S klikom v okence pred šifro stroškovnega mesta  označimo stroškovna mesta, za katere želimo izvesti izračun uspešnosti. S tem se v izračun uspešnosti vključijo samo zaposleni, katerih SM stalne razporeditve so izbrana za izračun.

 

Za izračun uspešnosti z različnimi odstotki je potrebno odpreti več ločenih izračunov in izbrati ustrezna SM.

 

Vnos nastavitvenih podatkov je prvi korak pri izračunu uspešnosti za izbrano obdobje.  Z gumbom  se podatki shranijo, okno se zapre, odpre se osvežena preglednica z novim izračunom. Po vnosu nastavitvenih podatkov se lahko obdelava nadaljuje z gumbom .

Natisni