Verzija 2019.06.001 z dne 19.04.2019

Osnovna sredstva in DI - gumb Uvoz - Uvoz podatkov

Urejen uvoz šifer osnovnih sredtev s pomočjo specifikacije.

Osnovna sredstva in DI - odtujitev osnovnega sredstva

Urejen je izračun amortizacije, kadar je Odtujitev osnovnega sredstva v istem letu kot je bila pridobitev.

Osnovna sredstva in DI  - Najemi 

Dopolnitev obračuna amortizacije pri sredstvih, ki so v najemu, da se obračun amortizacije izvrši že od prvega meseca dalje, če je pridobitev OS prvega v mesecu

 

Osnovna sredstva in DI - Varnosti sistem 

Varnostni sistemje  dopolnjen, da lahko določimo do katerih zavihkov na Osnovnih sredstvih  bomo imeli vpogled. 

Varnostni sistem: Administracija - Varnostni sistem - Stroškovna mesta

Varnostni sistem je dopolnjen,  da lahko uredimo  dostop le do izbranih stroškovnih mest.

 

 

Natisni