Verzija 2019.09.002 z dne 23.07.2019

Fakturiranje

  • Odpravljene težave pri pripravi esloga za namene pošiljanja na Hrvaško preko ZZI - rekapitulacija davkov pri računih s prevalitvijo DDV in vrednosti vrstic pri uporabi popustov/rabatov

Spremljanje plačil računov

  • Odpravljena težava pri izpisu Dnevnik plačil - Dnevnik plačil po datumu

Natisni