verzija 2017.05.000 z dne 21.4.2017

Nastavitve programa

 • zavihek Splošno > Šifra negat.tečajne razlike: dodana nova nastavitev namenjena knjiženju negativnih tečajnih razlik

 

Šifranti

 • Konti po načinih plačil: meni je neaktiven, če se v Šifranti > Vrste prejemkov / izdatkov na nobenem zapisu ne uporablja nastavitev "Izvoz po načinu plačila"

 

Knjiženje

 • uredi zapis - polje Datum: urejeno polje tako, da se ne vpiše nikoli čas
 • zavihek Vrstice dokumenta: v preglednico je dodan prikaz podatka Izvor (npr. DK, SPR...), Konto, stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent...
 • vnos vrstice dokumenta: dodane so nove funkcionalnosti
  • dodano je novo polje Konto. V primeru, da ne knjižite v dvostavno knjigovodstvo po načinih plačil in 
   • bo Konto zapisan na vrstici dokumenta,  potem bo program upošteval ta vpisan konto pri knjiženju v dvostavno knjigovodstvo.
   • ne bo zapisan konto na vrstici dokumenta,  potem bo program upošteval konto zapisan na prejemku/izdatku iz vrstice dokumenta pri knjiženju v dvostavno knjigovodstvo.
  • ob izbiri preko polja "Veza" iz odprtih postavk dvostavnega knjigovodstva, si program zapomni Izvor="DK" in v polje Konto prepiše konto iz izbrane odprte postavke.
  • v primeru devizne blagajne ob izbiri prejemka/izdatka vezanega na Nastavitve programa > zavihek Splošno > polje Šifra negat.tečajne razlike je omogočen vnos tečajne razlike.
 • ​gumb Zaključi vrstice: v primeru, da imamo v Šifranti > Načini vplačil/izplačil samo en zapis, bo gumb "Zaključi vrstice" neaktiven in če še ni zapisa vezanega na plačilo, program po kliku na "Potrdi" uredi potreben zapis za plačilo z načinom plačila iz Nastavitve > zavihek Splošno > polje Šifra gotovine in zneskom enakim vsoti zneskov na vrsticah dokumenta. 

 

Varnostni sistem: dopolnjen varnostni sistem, dodane:

 • BP – Meni, Knjiženje
 • BP – Meni, Šifranti BP - Blagajne
 • BP – Meni, Šifranti BP - Blagajne, Preglednica: Dodaj, Spremeni
 • BP – Meni, Šifranti BP - Blagajne, Preglednica: Briši
 • BP – Meni, Šifranti BP - Vrste prejemkov / izdatkov
 • BP – Meni, Šifranti BP - Vrste prejemkov / izdatkov, Preglednica: Dodaj, Spremeni
 • BP – Meni, Šifranti BP - Vrste prejemkov / izdatkov, Preglednica: Briši
 • BP – Meni, Šifranti BP - Načini vplačil / izplačil
 • BP – Meni, Šifranti BP - Načini vplačil / izplačil, Preglednica: Dodaj, Spremeni
 • BP – Meni, Šifranti BP - Načini vplačil / izplačil, Preglednica: Briši
 • BP – Meni, Šifranti BP - Blagajniki
 • BP – Meni, Šifranti BP - Blagajniki, Preglednica: Dodaj, Spremeni
 • BP – Meni, Šifranti BP - Blagajniki, Preglednica: Briši
 • BP – Meni, Šifranti BP - Teksti na dokumentih
 • BP – Meni, Šifranti BP - Standardni teksti
 • BP – Meni, Ostali šifranti - Konti
 • BP – Meni, Ostali šifranti – Denarne enote
 • BP – Meni, Ostali šifranti - Tečaji
 • BP – Meni, Ostali šifranti – Stroškovna mesta
 • BP – Meni, Ostali šifranti - Referenti
 • BP – Meni, Ostali šifranti – Analitika 1
 • BP – Meni, Ostali šifranti – Analitika 2
 • BP – Meni, Ostali šifranti – Analitika 3
 • BP – Meni, Ostali šifranti - Bankovci
 • BP – Meni, Ostali šifranti - Stranke
 • BP – Meni, Ostali šifranti - Zaposleni
 • BP – Meni, Zaključek leta
 • BP – Meni, Pripomočki – Brisanje dnevnikov
 • BP – Meni, Pripomočki – Odklepanje dnevnikov
 • BP – Meni, Nastavitve programa
 • BP – Prejemki/Izdatki, Preglednica: Knjiži DK
 • BP – Prejemki/Izdatki, Preglednica: Zaključek
 • BP – Prejemki/Izdatki, Preglednica: Uvoz podatkov
 • BP – Prejemki/Izdatki, Preglednica: Izvoz podatkov

 

Nameščanje novih okolj blagajniškega poslovanja

 • napolni šifrant Načini plačila z zapisom 01-Gotovina
 • uredi nastavitve programa tako, da se v Nastavitve > zavihek Splošno > polje Šifra gotovine zapiše 01-Gotovina.

Natisni