Zaključek obračuna

V spodnjem delu okna Obračuni kliknemo na gumb  (Alt+K). Gumb se aktivira šele po pripravi obračuna (v preglednici Obračuni se izpolni datum priprave). Odpre se okno Zaključek obračuna.

·      Prva številka računa - vnesemo prvo številko računa za obračun oziroma potrdimo predlagano. Pri vsakem naslednjem zapisu v tem obračunu, se podatek številka računa za obračun poveča za ena, glede na vsebino prejšnjega zapisa.

·      Sklic na številko – določimo, kako se bo tvoril sklic na številko: Šifra stranke in številka računa ali samo Številka računa ali Enota, številka obračuna in šifra otroka.

·      Namen nakazila – določimo, kaj se bo izpisalo na UPN kot namen nakazila.

·      UPN koda namena –podatek vpišete, če želite izpisovati UPN – univerzalni plačilni nalog, sicer pustite polje prazno.

·      Osveži podatke občin in trajnikov iz šifrantov – če to obkljukamo, program iz šifranta otrok ponovno vpiše spremembo o načinu plačila - položnica ali TRR, in v primeru plačila s trajnikom številka trajnika in banka, pri kateri je odprt trajnik.

·      Akontacija prispevka staršev – polje je aktivno samo pri vrtcih. V primeru, da bo polje Akontacija prispevka staršev potrjena in da bo v obračunu zapisan podatek z datumom vloge do, ki je manjši od datuma opravljanja do, potem se bo namesto Prispevek staršev izpisalo besedilo Akontacija prisp.staršev.

·      Drugačno besedilo računa – Polje je aktivno samo pri vrtcih, ki uporabljajo kodo za obračun medmesečnih sprememb oskrbe in za poračune. V primeru, da ste izbrali drugačno prikazovanje besedila računa, potem bodo na računu prikazane vrstice vezane na oskrbo v vrtcu drugače - prikazan datum, od katerega dalje velja obračunana oskrba, medmesečna sprememba ali poračun in pred zneskom Za plačilo bo ta znesek razdeljen na znesek Hrana in Režija, prikazano bo število Dni prisoten. OPOZORILO: V tem primeru se število vrstic na računu lahko večje, kot bi bilo pri običajnem prikazu – npr. če delamo poračun za 2 meseca nazaj, po program pri običajnem prikazal eno skupno vrstico poračuna, pri drugačni obliki računa pa bodo prikazane štiri vrstice – dve vrstici s stornacijo starih obračunov in dve vrstici z poračunom na podlagi novih podatkov za ta dva pretekla meseca.

 

Če želimo pred zaključkom obračuna še enkrat preveriti nastavitve program, kliknemo v spodnjem delu preglednice na gumb. Z zaključkom obračuna se ponovno ažurirajo podatki iz nastavitev programa, ki so vezani na obračun, naziv otroka, občina otroka, šifra plačnika in določitev, ali je stranka davčni zavezanec ali ni. V primeru kode programa za vrtec se ažurira še podatek odstotek popusta občina iz šifranta Občine doplačniki.

Po potrditvi se izpolni v preglednici Obračuni datum zaključka obračuna s časom iz računalnika.

Natisni