Dodajanje računov

Leto knjige prejetih računov in zaporedno številko prejetega računa nam program sam predlaga. Pri vnosu prvega računa, vpišemo poljubno številko od te naprej program sam številči prejete račune. Leto, ki se nam predlaga je iz računalnika. V primeru, da moramo knjižiti prejeti račun, ki se nanaša na preteklo leto, to naredimo tako da v polje Leto vtipkamo želeno leto. V polje označeno z Originalna številka računa vnesemo številko računa dobavitelja.

Z gumbom , ki se nahaja poleg originalne številke, prenesemo iz Knjige pošte, osnovne podatke (stranka, datum prejema, opomba, priponka).

Natisni