Razdelek: Prenos v dohodnino(DOH)

Šifra uporabnika za dohodnino – vnesemo, če želimo prenašati podatke za napoved dohodnine neposredno v program DOH. Praviloma je to številka uporabnika DOP.

Natisni