Pregled računov v obračunu

Obdelava Pregled računov v obračunu  se nahaja v meniju Obračuni / Obrazec DDV-O. Ob kliku na gumb  se nam odpre spodnja razpredelnica v kateri so vsi računi, ki so zajeti v davčni obračun za izbrano davčno obdobje grupirani po posameznih poljih oz. vrsticah davčnega obračuna.

 

Natisni