Priprava odjav/prijav

V spodnjem delu okna Odjave/prijave  kliknemo na gumb Priprava.

Program preverja, ali imate za vneseno storitev vnesen v program tudi vzorec. V tem primeru vas na to opozori:

Odpre se okno Priprava odjav/prijav s preglednico enot šole, vrtca oziroma doma. Odjave/prijave pripravimo na nivoju enote, skupin, otrok.

Natisni