Darilni boni promet

Program darilni boni – promet je namenjen posameznim poslovalnicam (trgovinam), na katerih poteka prodaja in unovčenje darilnih bonov. Posamezne poslovalnice do centralne baze z darilnimi boni nimajo direktnega dostopa, do centralnih podatkov pridejo samo ob prodaji ali unovčenju točno določenega  darilnega bona. Ostale podatke o svojem poslovanju tako imajo v tem programu. Tu poleg standardnega pregledovanja in dela s preglednico podatkov imajo tudi možnost rekapitulacij prometa darilnih bonov, kateri se je odvijal na njihovi poslovalnici.

Ob izboru programa »Darilni boni - promet« v meniju »Knjiženje« se odpre preglednica, katera prikazuje podatke o prometu darilnih bonov na posamezni poslovalnici.

Preglednica je namenjena samo pregledovanju in izpisu podatkov o prometu z darilnimi boni na posamezni poslovalnici. Vnos in popravljanje podatkov ni možno. Preko tega programa se tako lahko izvaja poročanje o prodaji in unovčenju bonov, o številu in vrednosti preostalih bonov, katere imamo na razpolago za prodajo, ipd.. Poročanje centrali seveda ni nujno, saj so vse informacije o dogajanju zavedene tudi na centrali. Gre za potrebe o podatkih prometov na posamezni poslovalnici.

Na preglednici imamo tako prikaze o prodanih in unovčenih bonih. S standardnimi operacijami na preglednici lahko filtriramo, sortiramo in poljubno urejujemo prikaz.

Vsak zapis pomeni dogodek ali prodaje ali unovčenja bona.

Ob dvo-kliku na zapis ali na gumb »Popravi zapis« se odpre okno o prometu na določenem darilnem bonu:

V primeru, da gre za prodan bon, je na prvem zavihku prikaz, kdo je bil kupec darilnih bonov, datum prodaje in skupni zneski ter podatki o načinih plačil.

Na drugem zavihku pa so podatki o posameznih prodanih bonih:

Če pa pregledujemo dogodke, kjer so potekale unovčitve darilnih bonov, pa so na drugem zavihku poleg ostalega še podatki, na katerem dokumentu se je unovčenje določenega darilnega bona izvršilo. Tako imamo izpolnjene podatke o vrsti prometa in številki računa. Na spodnjem primeru sta darilna bona s šiframi 1001 in 1002 bila unovčena na gotovinskem računu z vrsto prometa »G« in številko računa 60:

Natisni