Verzija 2020.16.001 z dne 27.11.2020

 • Omogočena priprava obrazca Prijava nezgode – poškodbe pri delu (ER-8).
 • Šifrant zaposlenih
  • V preglednico je dodano polje Plača po ZSPJZ.
 • Izpis gesel zaposlenih
  • Omogočeno več načinov razvrščanja zaposlenih na izpisu.
  • Urejen izpis naslova začasnega bivališča in naziva naslovnika.
  • Omogočen izpis potrdila o prejemu gesla za elektronsko prejemanje obračunskih dokumentov.

Natisni