Gumb Kopiraj (predprejem)

Ob kliku na gumb  - Kopiraj (Alt P) se odpre okno Kopiranje predprejemov. Na tak način lahko kopiramo obstoječe predprejeme v nove. Okno je razdeljeno na dva dela: Kopiraj IZ, Kopiraj V.

Kopiraj IZ – vpišemo podatke o predprejemu iz katerega kopiramo.

Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa za predprejem, ki mora biti obvezno prejem.

Leto – s klikom na gumb  določimo leto predprejema. Predlaga se iz vrstice na preglednici.

Številka – številko dokumenta vpišemo. Predlaga se iz vrstice na preglednici.

Po izboru vrste prometa, leta in številke predprejema, se izvede kontrola obstoja dokumenta. Če dokument ne obstaja se ob potrditvi izpiše ustrezno opozorilo:

Kopiraj V – vpišemo podatke o dokumentu v katerega kopiramo.

Vrsta dokumenta – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa za predprejem, ki mora biti obvezno prejem.

Leto – s klikom na gumb  določimo leto računa. Vpišemo lahko novo letnico. Predlaga se najvišja letnica.

Datum – s klikom na gumb  določimo datum predprejema. Vpišemo lahko novo letnico. Predlaga se tekoči datum.

Natisni