Pošiljanje priponk po elektronski pošti

Pripete dokumente lahko na enostaven način kot prilogo sporočilu pošiljamo po elektronki pošti.

S klikom na gumbek   »Pošlji dokument« se odpre okno, v katerem je pripeti dokument že prikazan kot priloga k elektronskemu sporočilu.

Če ima oseba, ki se je prijavila v program, v podatkih operaterja označeno, da gre za neposredno pošiljanje elektronske pošte, se pri pošiljanju pokaže zgornje okno (sicer pa okno privzetega programa za pošiljanje pošte, npr.Outlook..)

Od – tu se pokaže elektronski naslov osebe, ki je prijavljena na računalnik. V spustnem seznamu tega polja lahko vidimo še njene ostale elektronske naslove, če ima več računov.

Sledijo tri polja, v katerih določimo prejemnike sporočila. Pri tem si lahko pomagamo z dvema seznamoma naslovnikov oz. dvema gumbkoma, in sicer:

 Izberi prejemnike sporočila. Levi gumbek odpira seznam z e-naslovi, ki jih program najde na računalniku. Desni gumbek pa odpira seznam z naslovi npr. poslovnih stikov določene stranke, seveda, če je bilo v posameznem programu tako predvideno.

Za – prejemnik oz. naslovnik elektronskega sporočila

Kp – prejemnik oz. naslovnik kopije elektronskega sporočila

Skp – prejemnik oz. naslovnik skrite kopije elektronskega sporočila

Zadeva – zadeva sporočila (podatek je obvezen)

Priloži – seznam priloženih datotek. Iz seznama lahko brišemo ali pa dodajamo nove datoteke ( - Priloži datoteko sporočilu).

Pred pošiljanjem stisni – Program omogoča, če želimo, »stiskanje« vseh priloženih datotek. V tem primeru bo vse datoteke iz priloge najprej »stisnil« in šele nato priložil k elektronskemu sporočilu.

 Vsebina – V to polje vpišemo poljubno vsebino elektronskega sporočila.

Z gumbom »Potrdi« se elektronsko sporočilo pošlje.

Natisni