Kakšne oblike računov bodo izdajali po 1. 1. 2015 proračunski uporabniki?

V spodnji tabeli so prikazane različne oblike računa glede na prejemnika računa. Proračunski uporabnik lahko izdaja drugemu proračunskemu uporabniku le e-račune, ostalim pa e-račune ali papirne račune.
 

 Oblika izdanega
 računa

Prejemnik računa

 Proračunski
 uporabnik

 Gospodarska družba in
 fizična oseba z dejavnostjo

 Fizična oseba

 e-račun

DA

DA

DA

 Tiskan račun

NE

DA

DA

 Račun po e-pošti

NE

NE

NE

Natisni