Urejanje dni

Lastnostni dneva spreminjamo tako, da kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem dnevu.

Okno prikaže kateri dan in datum urejamo. Teh podatkov se ne da spreminjati.

Lahko pa spremenimo naslednje podatke:

Delovni dan – izbere se ali je dan delovni ali ne.

Število izmen – če je delovni dan se vnese koliko izmen je v tem dnevu.

Trajanje izmene ure – vnese se koliko ur je v posamezni izmeni.

Bruto ure v dnevu – program podatek izračuna kot zmnožek števila izmen s trajanjem izmen v urah. Podatek je pomemben za planiranje in prikazovanje zasedenosti delovnih postaj.

Natisni