Verzija 2019.17.001 z dne 27.12.2019

  • Na izpisu obračunanih kreditov so dodani podatki o modelu in sklicu posameznega kredita.
  • Po koncu obračuna je dodano sporočilo s številom zaposlenih za katere se je obračun izvedel.
  • V preglednici obračunov je dodano polje Številu zaposlenih v obračunu.
  • Evidenca prisotnosti
    • V OLAP analizo koraka 1 sta dodana polja EMŠO in Davčna številka zaposlenega.
  • Odpravljena napaka pri generiranju stranke zaposlenega v primeru ko ne obstaja licenca KE
  • V primeru, ko ima zaposleni v obračunu bruto znesek, s katerim ne more pokriti prispevkov iz neplačane odsotnosti, se prispevki pravilno prenesejo v Plačilni promet
  • Dodana nova dohodninska vrsta dohodka 1111
  • Odpravljena neskladnost pri prenosu materialnih stroškov v Dohodnino

Natisni