Verzija 2020.04.001 z dne 20.3.2020

  • Pri podpisanih e-računih smo dodali kontrolo ali se je eSlog XML uspešno podpisal. Če se ni se e-račun ne podpiše, potem se tudi ne zapiše v eRegistrator n račun ne gre v fazo izstavitve.
  • Na računih in predračunih smo na preglednici vrstic dokumenta dodali možnost iskanja po vrsticah. S ctrl + F se odpre okno za iskanje, kjer se izbere stolpec po kateremu se išče.
  • Sprememba pri knjiženju računa po razmejitvah za primer, ko je Datum začetka Od za 1 mesec starejši od datuma računa. V takih primerih se kot Datum DUR vzame Datum začetka Od.
  • Spremenjen in dopolnjen je protokol knjiženja v knjigovodstvo.

Natisni