Urejanje podatkov o skupinah skladišč

Podatke o skupinah skladišč spreminjamo tako, da najprej v preglednici Skupine skladišč označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbrani vrsti prometa, kateri lahko spremenimo podatke.

Natisni