Avtomatično popravljanje po skupinah

Podobno na dnu okna Predvidene storitve – skupine gumb  omogoča vnos predvidenih storitev za otroke v izbranih skupin. Odpre se okno Avtomatično popravljanje po skupinah, kjer določimo izbranim skupinam (Od Do šifre skupine) storitve (Od Do šifre storitve), ki jo bomo zanje predvidoma obračunali.

·      Od do šifre skupine – določimo, katerim skupinam bomo avtomatično popravljali storitve. Program ponudi šifra skupine iz polja Od šifre skupine.

·      Od do šifre storitve – določimo, katere storitve bomo določenim skupinam spreminjali. Program ponudi šifro storitve iz polja Od šifre storitve.

Če je eno polje prazno ali sta obe polji prazni ali je šifra v polju Do manjša od šifre v polju Od, sledi opozorilo: »Vnesena podatka nista pravilna.«

Izbrane storitve lahko brišemo ali pa dodajamo. Če je pri kakšnem otroku med predvidenimi storitvami taka storitev, ki jo odplačuje s kreditom (izpolnjeno polje kredit in obrok), je program pri tem otroku ne bo brisal.

·      Predvidena količina – vpišemo količino, ki jo želimo za predvidene storitve obračunavati. V primeru, da podatka ne izpolnimo (je prazno oz. 0), bo program pri pripravi obračuna s predvidenimi storitvami upošteval količino zapisano v Šifranti – Storitve – polje Predvidena količina.

 

V spodnjem delu okna sta dva gumba:

·      - vsem otrokom zgoraj določene skupine oz. skupin bomo izbrane storitve brisali. Če je pri kakšnem otroku med predvidenimi storitvami taka storitev, ki jo odplačuje s kreditom (izpolnjeno polje kredit in obrok), je program pri tem otroku ne bo brisal.

·      - vsem otrokom zgoraj določene skupine oz. skupin bomo izbrane storitve dodajali.

Natisni