Uvod

Ob aktiviranju zavihka se prikaže okno z naslednjimi možnimi izbirami izpisov, ki so oblikovno in vsebinsko usklajeni s predpisi:

 

Natisni