Vrste prejemkov/izdatkov

Ob vhodu v meni se nam odpre tabela, v kateri so prikazane vse vnesene vrste prejemkov ali izdatkov. Vrsta prejemka so lahko dvig gotovine, plačilo računa,… oz. vse, kar pomeni povečanje denarnih sredstev v blagajni. Vrste izdatka pa so dnevnice, potni stroški, cestnine,… skratka vse kar pomeni zmanjšanje denarja v blagajni.

Vrste prejemkov/izdatkov

·      na ikoni Izvoz podatkov izvozimo v tekstovno datoteko.

·      na ikoni Uvoz podatkov pa uvažamo iz tekstovne datoteke pripravljene na ikoni Izvoz podatkov.

Program nam omogoča odpiranje novih vrst prejemkov/izdatkov in popravljanje podatkov o obsoječih vrstah prejemkov/izdatkov. Pri vnosu novega prejemka/izdatka moramo definirati sledeče:

 

·      Šifra - vpišemo šifro prejemka ali izdatka. Program nam predlaga prvo naslednjo prosto številko. Podatek je obvezen.

·      Naziv - vpišemo naziv prejemka/izdatka npr: dvig gotovine, dnevnice, plačilo računa, materialni stroški,…

·      Konto GK – vpišemo konto, na katerega se bodo podatki poknjižili v glavno knjigo.

·      Oznaka – Iz spustnega seznama izberemo: P-prejemek ali I-izdatek. Pri knjiženju se vplačilo/izplačilo kontrolira z vrsto dokumenta. Podatek je obvezen.

·      Cena – če želimo, lahko v to polje vpišemo ceno določenega prejemka ali izdatka. Strankam priporočamo, da ceno vpišejo na tistih prejemkih ali izdatkih, pri katerih se cena ne pogosto spreminja, npr. dnevnica. Podatek ni obvezen.

·      Denarna enota – vpišemo aliizberemo denarno enoto. Podatek je obvezen.

·      Izvoz po načinu plačila – kljukica pomeni prenos v DK po šifri vrste Prjemka/Izdatka in načinu plačila. Konto določimo v šifrantu Konti po načinih plačil.

·      Predlagaj saldo blagajne – ob knjiženju izdatka, ki ima obkljukano to možnost, se v polje Vrednost enote EUR predlaga saldo blagajne v kateri se nahajmo.

 

Natisni