Knjiga izdanih računov

V Knjigo izdanih računov knjižimo podatke o vseh računih, ki smo jih izdali našim kupcem. Ko se v glavnem meniju odločimo za prikaz knjige izdanih računov, se odpre pogovorno okno Knjiga I-RAČ – izbira obdobja. V njem podamo obdobje, za katerega želimo vnašati ali prikazovati podatke o izdanih računih.

Zdaj se odpre okno s seznamom izdanih računov za to obdobje.

Natisni