Obračun, predbračun in poobračun oskrbe

 V navodilih je popisan postopek priprave obračuna, predobračuna in poobračuna oskrbe.

Obračun, predbračun in poobračun oskrbe v modulu iCenter sociala, zdravstvo in obračun

Natisni