Gumb Tiskaj

Odpre nastavitveno okno za izpis dokumenta, pripravljena so trije vzorci :

  • pogodbe o zaposlitvi
  • sklepa o izbiri
  • sklep o neizbiri

  • Številka  sklepa
  • Datum sklepa

Z gumbom Tiskaj se odpre okno za delo z WORD vzorci dokumentov, ki omogoča izpis sklepa na osnovi izbranega vzorca, oblikovanje novega vzorca in predogled dokumenta.

OPOZORILO : Za tiskanje dokumentov na osnovi vzorcev je pravilen postopek sledeč :

  • SAOP vzorec kopiramo in shranimo kot svoj vzorec z ustreznim imenom
  • Uredimo vzorec in ga prilagodimo svojim potrebam. Predvsem je obvezno dele besedila ki so tiskani poševno in podčrtani, nadomestiti z ustreznim besedilom. To predvsem navedbe različnih aktov, priimki in imena podpisnikov ...
  • Lahko uredimo tudi sam izgled in obliko dokumenta, izločimo podatke, ki jih v besedilo vstavlja program.

Natisni