Gumb Alternative

Ob izbiri gumba   - Alternative se odpre okno s preglednico alternativnih artiklov, ki v sestavnici lahko enakovredno zamenjajo osnovno sestavino.

  • Z.Št. – zaporedna številka alternative (podatek se priredi samodejno).
  • Šifra – šifra artikla alternative (šifro lahko poiščemo iz šifranta artiklov).
  • Naziv – naziv artikla alternative.
  • Količina – količina alternativne sesatvine v enoti izdelka naloga.
  • EM – merska enota alternativne sestavine.

 

Vrstni red (zaporedne številke) alternativ lahko urejamo preko gumba . V kolikor je vrstica alternative prikazan v modri barvi, pomeni, da je alternativ fantomski sestav

Preko ukaza »Zamenjaj« izbrano alternativo v preglednici alternativ zamenjamo z osnovno sestavino. V kolikor je bila izbrana alternativa fantomski sklop, potem se originalna sestavina nadomesti s sestavinami fantomskega sestava (v tem primeru je zamenjava nepovratna; sestavin fantomskega sestava ne moremo več povrniti nazaj na originalno sestavino).

Natisni