Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev

Glede na okrožnico MIZŠ 6030-2/2020/6 z dne 30.4.2020 smo pripravili navodila, v katerih bomo prikazali kako si s pomočjo OLAP analize pripravimo podatke za izpolnitev Obrazca 1, ki je priloga zahtevka za pokritje izpada prihodkov vrtcev.

Navodila

Natisni