Napredni način uvoza artiklov

S pripomočkom za napredni način uvoza artiklov, lahko uvažamo artikle iz zunanjih datotek različnih formatov. Opisani pripomoček je namenjen prav tako uvozu novih šifer, kot popravljanju obstoječih. Artikli so prebrani in uvoženi na osnovi enega izmed treh podatkov:

  • šifra artikla
  • črtna šifra
  • dobaviteljeva šifra

 

Napredni način uvoza artiklov

 

 

Natisni