Zavihek splošno

·      Oznaka analitike –

o  (Stranka, Stroškovna mesto, Stroškovni nosilec, Referent, Delovni nalog). Izberemo tisto analitiko, ki želimo, da se po tem ključu razdeli.

o  Obdobje

·      Šifra – vnesemo šifro analitike v šifrantu (šifra se nam predlaga glede na analitiko, ki smo jo predhodno izbrali)

·      Konto – lahko vnesemo poljuben konto, katerega želimo, da se deli po ključih.

·      Opomba – po potrebi lahko vnesemo poljubno opombo, ki se nanaša na ta ključ. Lahko so to tudi navodila, ki so potrebna za knjiženje ali kaj podobnega.

Natisni